Odwołanie zebrań z rodzicami

Informujemy, że planowane na 04.06.2020 r. zebrania z rodzicami zostają odwołane.

Wszelkie informacje są przekazywane przez wychowawców rodzicom w formie elektronicznej (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, strona szkoły).