Odbiór wyników egzaminów maturalnych

Wyniki egzaminów maturalnych w sesji wiosennej zostaną przekazane absolwentom „Ekonomika” w dniu 4.07.2019 r. o godz. 11.00.

Odbiór wyników w następujących salach:

  • kl. 4ae – 208
  • kl. 4be i 4et – 209
  • kl. 4ces – 114
  • kl. 4dh – 115
  • kl. 4fl – 210
  • kl. 4gl – 312
  • absolwenci z lat wcześniejszych – pok. 100

Po 4.07.2019 wyniki będzie można odbierać (osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę) w pok. 100.

W przypadku niepowodzenia z jednego przedmiotu obowiązkowego i chęci zdawania egzaminu poprawkowego (20.08.2019 godz. 9.00), należy do 11.07.2019 złożyć oświadczenie na poniższym druku (w wersji edytowalnej dostępne na stronie OKE Poznań):

„Nowa” matura

„Stara” matura