Michał Bury zajął III miejsce w finale  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

W dniach 14-15 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, odbył się ogólnopolski finał IX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

Z naszej szkoły do finału zakwalifikował się Michał Bury z klasy 5 technikum ekonomicznego, który zdobył tytuł laureata i uzyskał  III miejsce w finale.

W zmaganiach obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych oraz tematu głównego „Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce” wzięło udział 65 najlepszych w kraju uczniów z 42 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Finałowy etap olimpiady składał się z dwóch części. Pierwszego dnia finaliści przystąpili do zmagań, w których rozwiązywali test oraz zadania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części pisemnej wyłoniono 10 najlepszych zawodników, którzy przystąpili do kolejnych zmagań tym razem odpowiadając ustnie na pytania. Z tej grupy wyłoniona 5 najlepszych uczestników, którzy rozgrywali drugi etap finałów ustnych. Laureaci, jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Laureatowi olimpiady gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.