Lubuska Akademia Młodego Lidera: warsztat „Młoda Kariera”

16 maja 2018 r. uczennice z klasy I ae uczestniczyły w warsztatach Młoda Kariera – czyli jak podbić świat swoimi pomysłami. 

Zajęcia odbywały się w Nowym Kisielinie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego UZ w ramach kampanii „Młodzi on life”, której realizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zajęcia, w których uczestniczyła młodzież podzielone były na dwie części tematyczne.

Blok pierwszy koncentrował się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak: praca w zespole, efektywna komunikacja oraz formułowanie i zarządzanie celami. Z kolei druga część warsztatu skupiała się przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności praktycznych oraz na wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w realnym środowisku pracy.

Uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się w jaki sposób pozyskać środki na realizację własnych pomysłów (również tych związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej), jak również jakie czynniki należy brać pod uwagę przygotowując się do realizacji projektu społecznego.

Punktem kulminacyjnym zajęć była praca w grupie w oparciu o mechanizmy firmy symulacyjnej podczas której uczniowie podzieleni na 5 grup zawodowych pracowali nad promocją kampanii „Młodzi On Life”. Efekty tej pracy można śledzić m.in. w mediach społecznościowych projektu na kanale: Facebook oraz Instagram.

Zajęcia spotkały się z bardzo dużym entuzjazmem ze strony młodzieży.

Opiekun grupy – Daria Lisiecka

Fotorelacja >>> ALBUM