List Prezydenta Zielonej Góry do rodziców i nauczycieli