Koronawirus – informacje

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Mieszkańcy Zielonej Góry, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali na obszarze północnych Włoch, Chin, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronoawirusem SARS-CoV-2,

  1. jeśli zaobserwowali u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem powinni bezpośrednio zgłosić się do Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze (z pominięciem lekarza rodzinnego),w pierwszej kolejności preferowany kontakt telefoniczny z Oddziałem Zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postepowania lub telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitrano – Epidemiologiczną w Zielonej Górze,
  2. jeśli nie zaobserwowali u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni powinni kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopochodnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel i duszności). Jeśli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć obserwację. Jeśli natomiast osoba w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwuje wyżej wymienione objawy, to powinna postępować zgodnie ze schematem opisanym w punkcie a.

Czy mieszkańcy nie powinni zawczasu być przebadani, za nim pojawią się objawy?

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego badane są osoby podejrzane o zakażenie. O przeprowadzeniu badań decyduje lekarz z oddziału zakaźnego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły kolejne osoby. Wszelkie informacje dotyczące rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej na Świecie znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/).

ZALECENIA

  1. Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego?  – Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.  

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

  1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

  1. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

  1. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronoawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronoawirusem SARS-CoV-2, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Podejrzenie zakażeniem SARS-Cov-2 jest powiązane:

  • z podróżowaniem po obszarze, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub
  • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po obszarze, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2 i ma objawy ze strony układu oddechowego.

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM

 Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

PRZESYŁKI Z CHIN

 Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem.  

 

 

Skip to content