Zapraszamy

Do udziału w konsultacjach psychologicznych, które adresowane są do uczniów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół ponadpodstawowych – spotkania indywidualne o charakterze szkoleniowym, konsultacyjnym oraz interwencyjnym  w sytuacjach pojawiających się zagrożeń, problemów (agresja, przemoc, uzależnienia i inne problemy wychowawcze)

Działania profilaktyczne o charakterze psychoedukacyjnym w zakresie problematyki uzależnień i  zachowań ryzykownych (eksperymentowanie, zażywanie ryzykowne i szkodliwe) związanych  z sięganiem po  substancje psychoaktywne (alkohol, substancje odurzające, narkotyczne oraz Nowe Substancje Psychoaktywne). Kształtowanie kompetencji  w zakresie szacowania ryzyka uzależnień oraz ryzyka występowania przemocy (relacje ofiara – sprawca)

Przedstawienie oferty przygotowanej przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (grupy terapeutyczne, grypy wsparcia, możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej).