Konkurs na temat Konstytucji 3 maja

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja

Zadaniem uczniów jest odpowiedź na pytania do filmu ,,Konstytucja 3 maja. Historia prosto z zamku.” http://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I i rozszyfrowanie postaci widocznych na obrazie Jana Matejki ,,Konstytucja 3 maja” lub wykonanie pracy plastycznej o konstytucji w dowolnej technice, w której umieszczone będą barwy narodowe.

Anna Ruta-Suwała

I. Odpowiedz na zadane pytania. W każdym zadaniu wybierz jedną właściwą odpowiedź:

Pytania do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

W każdym zadaniu wybierz właściwą odpowiedź:

1. Kto jest autorem Konstytucji 3 maja?

a. Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski

b. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki

c. Stanisław Małachowski, Jan Dekert

2. Konstytucja 3 maja formalnie obowiązuje od:

a. 3 maja 1791 roku

b. 4 maja 1791 roku

c. 5 maja 1791 roku

3. Jan Suchorzewski zagroził, że jeżeli zostanie uchwalona Konstytucja 3 maja to:

a. Zawiąże konfederacje

b. Wyjedzie z kraju

c. Zabije swojego syna

4. W konstytucji uchwalono min.

a. Dziedziczenie tronu

b. Wybór prezydenta

c. Elekcję władcy

5. Za panowania, którego władcy uchwalono Konstytucję 3 maja?

a. Stanisława Leszczyńskiego

b. Augusta II Mocnego

c. Stanisława Augusta Poniatowskiego

6. W jaki sposób król zachował się podczas zaprzysiężenia konstytucji?

a. Protestował, gdyż nie zgadzał się z niektórymi zapisami konstytucji

b. Natychmiast zgodził się na zaprzysiężenie

c. Nie brał udziału w zaprzysiężeniu

7. Dokąd udali się posłowie zaraz po zaprzysiężeniu konstytucji?

a. Do kościoła pw. św. Krzyża

b. Do kolegiaty św. Jana

c. Do zamku

8. Gdzie obecnie znajduje się słynny obraz Jana Matejki Konstytucja 3-Maja?

a. W Zamku Królewskim w Warszawie

b. Na Wawelu

c. W Łazienkach Królewskich w Warszawie

9. W którym roku został udostępniony obraz Jana Matejki?

a. W 1918 roku

b. W 1991 roku

c. W 1984 roku

II. Zidentyfikujcie 7 postaci historycznych znajdujących się na obrazie Jana Matejki