KOMUNIKATY

  1. W związku z organizacją egzaminu zawodowego / egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 09 i 10 stycznia 2023 r. (poniedziałek i wtorek) przypominam, że są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
    W tych dnia nie są realizowane tylko zajęcia dydaktyczne – wychowawcze,  natomiast pozostałe zadania szkoły są realizowane zgodnie z harmonogramem i w związku z tym pozostajecie  Państwo do dyspozycji.
  2. Dnia 13.01.2023 roku (piątek) w związku z organizacją egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej będą trwać 30 minut-Zarządzenie nr 12/2022 z 28.12.2022 r.

    Harmonogram – rozkład dzwonków
Kolejna lekcja godzina
1. 11.00 – 11.30
2. 11.35 – 12.05
3. 12.10 – 12.40
4. 12.45 – 13.15
5. 13.20 – 13.50
6. 13.55 – 14.25
7. 14.30 – 15.00
8. 15.05 – 15.35
9. 15.40 – 16.10
10. 16.15 – 16.45

 

Wychowawcy wszystkich klas zobowiązani są do poinformowania rodziców o czasie trwania w tym dniu zajęć lekcyjnych w terminie do dnia 05.01.2023 r.

 

  1. Dnia 19.01.2023 roku (czwartek) w związku z organizacją egzaminu zawodowego/ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie w sesji Zima 2023 zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej będą trwać 30 minut-Zarządzenie nr 12/2022 z 28.12.2022 r.

 

Harmonogram – rozkład dzwonków

Kolejna lekcja godzina
1. 11.00 – 11.30
2. 11.35 – 12.05
3. 12.10 – 12.40
4. 12.45 – 13.15
5. 13.20 – 13.50
6. 13.55 – 14.25
7. 14.30 – 15.00
8. 15.05 – 15.35
9. 15.40 – 16.10
10. 16.15 – 16.45

 

Wychowawcy wszystkich klas zobowiązani są do poinformowania rodziców 0 czasie trwania w tym dniu zajęć lekcyjnych w terminie do dnia 05.01.2023 r.

 

R. Hołysz

Skip to content