1. W związku z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w dniach 10i 11 stycznia 2022 r. (poniedziałek i wtorek)przypominam, że są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W tych dnia nie są realizowane tylko zajęcia dydaktyczne – wychowawcze,  natomiast pozostałe zadania szkoły są realizowane zgodnie z harmonogramem i w związku z tym pozostajecie  Państwo do dyspozycji.

2. Dnia 14.01.2022 roku (piątek) w związku z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie w sesji zima 2022 zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej będą trwać 30 minut – Zarządzenie nr 08/2021 z 28.12.2021 r.

 

Harmonogram – rozkład dzwonków

Kolejna lekcja godzina
1. 11.00 – 11.30
2. 11.35 – 12.05
3. 12.10 – 12.40
4. 12.45 – 13.15
5. 13.20 – 13.50
6. 13.55 – 14.25
7. 14.30 – 15.00
7. 15.05 – 15.35
8. 15.40 – 16.10

 

Wychowawcy wszystkich klas zobowiązani są do poinformowania rodziców o czasie trwania w tym dniu zajęć lekcyjnych w terminie do dnia 07.01.2022 r.

3. Informuję, że w dniach przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – 10, 11, 14, 18 stycznia br. w celu zachowania wymogów reżimu sanitarnego zostaną otwarte dodatkowe wejścia do szkoły i udostępniona będzie szatnia szkolna dla zdających według załączonego harmonogramu.

DATA SALA SZATNIA WEJŚCIE
10.01.2022 31 szkolna WEJŚCIE OD s. 34
32 szkolna
115 szkolna WEJŚCIE GŁÓWNE
213 szkolna WEJŚCIE BAR
11.01.2022 105  

szkolna

WEJŚCIE BAR
201
202
203  

szkolna

WEJŚCIE GŁÓWNE
204
206
213
301 szkolna WEJŚCIE od s. 34
302
14.01.2022 201 szkolna WEJŚCIE GŁÓWNE
18.01.2022 105 szkolna WEJŚCIE BAR
201 szkolna WEJŚCIE GŁÓWNE
203
204
206

R.  Hołysz