Komunikat dla słuchaczy KKZ.A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zajęcia dodatkowe dla słuchaczy KKZ A.65 odbędą się dnia 27 czerwca 2019 r. godzina 12.00 w sali 201.