Dnia 19 września br. (czwartek) o godz. 17.00 dyrektor  szkoły zaprasza rodziców uczniów z klas 1 na spotkanie, które odbędzie się w  sali  gimnastycznej.

 Wychowawcy klasy spotkają z rodzicami uczniów po zakończeniu spotkania
z dyrektorem szkoły według poniższego harmonogramu:

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI – KLASY 1 PO GIMNAZJUM

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
1ae MONIKA SĄSIADEK 107
1bs DOROTA ZIEMBIŃSKA – MAJ 202
1ch JADWIGA TOMCZYK 108
1dt GRAŻYNA ŁĘC 114
1el PIOTR LACHOWCZ 213
1fl ANNA KSEPKO 208

 

Symbole klas Zawody
1ae technik ekonomista
1bs technik handlowiec/technik spedytor
1ch technik hotelarstwa
1dt technik organizacji turystyki
1 el technik logistyk
1 fl technik logistyk

 

Renata Hołysz

Dnia 19 września br. (czwartek) o godz. 17.00 dyrektor  szkoły zaprasza rodziców uczniów z klas 1 na spotkanie, które odbędzie się w  sali  gimnastycznej.

 Wychowawcy klasy spotkają z rodzicami uczniów po zakończeniu spotkania
z dyrektorem szkoły według poniższego harmonogramu:

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI – KLASY 1 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
1 aep MAGDALENA BISAK 204
1 bsp KAROL TARASZKIEWICZ 310
1 chp ANNA RUTA- SUWAŁA 212
1 dtp SZYMON NUŻYŃSKI 306
1 elp SYLWIA WÓJCIK 305
1 flp MAŁGORZATA PROŃKO 304

 

Symbole klas Zawody
1aep technik ekonomista
1bsp technik handlowiec/technik spedytor
1chp technik hotelarstwa
1dtp technik organizacji turystyki
1 elp technik logistyk
1 flp technik logistyk

 

Renata Hołysz