Komunikat dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2023r.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU ZAWODOWEGO LUB EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMA 2023 ROKU

Wyniki z egzaminu zawodowego uczniów z klas  4 i z klasy 3 dt i 3 ch  będą dostępne dla uczniów zdających po raz pierwszy oraz uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu, w dniu 31 marca 2023 roku (piątek) od godz. 10.00   po zalogowaniu się w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Kody aktywacyjne umożliwiające  zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekażą wychowawcy klas do dnia 30.03. br.  

Zdający, którzy nie zdali egzaminu zawodowego  lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji czerwiec – lipiec 2023. Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwic – lipiec 2023 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeńegzaminy zawodowe do dnia 07 kwietnia

Od dnia 12 kwietnia 2023 r. (środa) zapraszam po odbiór w pokoju nr 100 od godz. 11.00 certyfikatu  kwalifikacji zawodowej (klasy 4 i klasy 3).

R. Hołysz

Skip to content