KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW, SŁUCHACZY KKZ

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW,  SŁUCHACZY KKZ, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC  2019 ROKU

Informacje na temat wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw  potwierdzających  uzyskanie kwalifikacji w zawodzie będą do  odbioru w szkole dnia 30 sierpnia 2019 roku od godziny 10. 00 w pokoju nr 100.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji – styczeń 2020.

Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do dnia 9 września br.

Jednocześnie informuje, że wyniki będą dostępne online na stronie www. oke.poznan.pl – kwalifikacje jednoliterowe oraz na stronie SIOEPKZ – kwalifikacje dwuliterowe.

R. Hołysz

 

Skip to content