KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW,   KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2020 ROKU

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą dostępne na stronie internetowej OKE Poznań dla uczniów z klas 4 dnia 20 marca 2020 po zalogowaniu się w zakładce: serwis uczniów i absolwentów. Login i hasło do logowania prześlą wychowawcy klas.

Uczniowie z klasy 3 dt oraz uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu zawodowego po raz drugi zostaną poinformowani przez wychowawców o wynikach z egzaminu.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji czerwiec – lipiec 2020. Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwic – lipiec 2020 jest złożenie – przesłanie pocztą mailową na adres: r.holysz@ekonomik.zgora.plDeklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeń – egzaminy zawodowe do dnia 27 marca br.

Świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie będą do odbioru po powrocie do szkoły.

Jednocześnie informuje, że wyniki będą dostępne online na stronie www. oke.poznan.pl – kwalifikacje jednoliterowe oraz na stronie SIOEPKZ – kwalifikacje dwuliterowe.

R. Hołysz