Komunikat dla uczniów, absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji lato 2022 roku

 

Dnia 07 września br. (środa) od godziny 9.25  w pokoju nr 100  i w każdy następny dzień zapraszam uczniów  z klas 4 aep, 4 bsp, 4 dtp, 4 flp, 4 elp, 4  bs   oraz uczniów i absolwentów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu  zawodowego do odbioru Świadectwa potwierdzającego kwalifikację  w zawodzie (formuła 2017) lub  Certyfikatu kwalifikacji zawodowej (formuła 2019).

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego  mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji zima 2023. Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 jest złożenie – przesłanie pocztą mailową na adres: r.holysz@ekonomik.zgora.pl deklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce uczeń/egzaminy zawodowe do dnia 15 września br.

 R. Hołysz