KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW,  KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE LUB  EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI LATO  2021 ROKU

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) lub egzaminu zawodowego (formuła 2019) będą dostępne dla uczniów z klas 2 ae, 2 ch, 2 el, 2 fl ,  klasy 3 hlh  oraz uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu, absolwentów dnia 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) od godz. 10.00  po zalogowaniu się w portalu zdającego właściwym dla OKE Poznań i danego ośrodka egzaminacyjnego: http://poznan.epkz.cke.edu.pl/

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji zima 2022. Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2022 jest złożenie – przesłanie pocztą mailową na adres: r.holysz@ekonomik.zgora.pl Deklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeńegzaminy zawodowe do dnia 15 września   br.

Świadectwo potwierdzające kwalifikację  w zawodzie (formuła 2017) lub  certyfikat kwalifikacji zawodowej (formuła 2019) będzie do odbioru w szkole w pokoju nr 100 od dnia 8 września br.

R. Hołysz