Komunikat dla absolwentów

Dnia 25 maja 2018 roku (piątek) od godziny 10.00 w pokoju nr 100, można odbierać

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu w języku angielskim i w języku polskim

Przypominam, że dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wykształcenie średnie i otrzymali świadectwo ukończenia szkoły wystawione dnia 27 kwietnia 2018 r.  oraz posiadają wszystkie  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Renata Hołysz