KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW

 

Od dnia 24 maja br.  w pokoju nr 100 w godzinach pracy szkoły absolwenci mogą odebrać Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  oraz suplement do dyplomu  w języku angielskim i w języku polskim

Przypominam, że dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu otrzymują absolwenci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły wystawione dnia 26 kwietnia 2019 r.  oraz posiadają wszystkie  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Renata Hołysz