Decyzją Dyrektora Szkoły
Dnia 15 czerwca br. (sobota)  br. odrabiamy zajęcia edukacyjne
z dnia 15 marca br. (piątek) – tego dnia zajęcia były odwołane ze względu na awarię sieci wodociągowej.

Kolejna lekcja Godzina
1.          7.45  – 8.05
2.          8.10 –  8.30
3.          8.35 –  8.55
4.          9.00 –  9.20
5.         9.25 –  9.45
6.         9.50 –  10.10
7.         10.15 – 10.35              
8.         10.40 – 11.00

 Dnia 15 czerwca br. pracujemy według planu z piątku i zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 20 minut.

Renata Hołysz