Komunikat! Wyniki egzaminów

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMINU ZAWODOWEGO  W SESJI ZIMA 2022 ROKU

 

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasy 4)  oraz egzaminu zawodowego (klasy 3 dt i 3 chp) będą dostępne dla uczniów zdających po raz pierwszy oraz uczniów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu, w dniu 31 marca 2022 roku (czwartek) od godz. 10.00
 po zalogowaniu się w portalu zdającego : http://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

 Kody aktywacyjne umożliwiające  zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekażą wychowawcy klas do dnia 30.03. br.  

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub  egzaminu zawodowego mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji czerwiec – lipiec 2022. Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji czerwic – lipiec 2022 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeńegzaminy zawodowe do dnia 07 kwietnia

Dnia 31 marca 2022 r. zapraszam po odbiór w pokoju nr 100 od godz. 11.00 świadectwa  potwierdzającego  kwalifikacje  w zawodzie (klasy 4) lub  certyfikatu  kwalifikacji zawodowej (klasy 3).

R. Hołysz