Dnia 22 marca 2019 roku (piątek) od godziny 9.30 w pokoju nr 100 zdający, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2019 mogą odebrać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .

Przypominam, że:

  1. na stronie oke.poznan.pl dnia 22.03. br. można po zalogowaniu się w zakładce serwis uczniów i absolwentów sprawdzić wyniki z egzaminu zawodowego.

Loginy i hasło można odebrać:

  • uczniowie – u wychowawcy klasy,
  • absolwenci – w pokoju numer 111
  1. zdający, którzy nie otrzymają świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą złożyć ponownie deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z tej części, z której nie uzyskali minimum punktowego – termin 29.03. br. Kolejna sesja egzaminacyjna planowana jest na czerwiec- lipiec 2019 rok.

Renata Hołysz