Komunikat dla uczniów i rodziców

W związku ze szczepieniami nauczycieli może zdarzyć się sytuacja, iż nauczyciel, w trybie nagłym, będzie informował uczniów o swojej nieobecności i tym samym pracy samodzielnej.

Wynika to z faktu krótkich terminów w powiadamianiu przez szpital o terminie zaszczepienia oraz natychmiastowego zgłoszenia się na szczepienie.