W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły informujemy, ze zaplanowana na 28 października 2020 r. kolejna już akcja honorowego krwiodawstwa zostaje odwołana.

Pedagodzy szkolni