Jakub Małańczuk z klasy 3 dtp laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

Jakub Małańczuk z klasy 3 dtp zajął III miejsce w tegorocznej 51.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego i ponownie, jak przed rokiem, uzyskał tytuł laureata. Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Spośród tysięcy prac konkursowych wyróżniono i nagrodzono III miejscem pracę Jakuba Małańczuka, czego serdecznie gratulujemy!

Aleksandra Kozikowska