IV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich

Rozpoczyna się IV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Laureaci i finaliści Olimpiady
w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Program IV Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”

Najważniejsze terminy IV Olimpiady WiUHM

– eliminacje szkolne – 10 października 2018 r.

– zawody okręgowe – 15 listopada 2018 r.

– finały (zawody centralne) – 13 – 14 grudnia 2018 r.

Główni organizatorzy IV Olimpiady WiUHM:

– Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Informator IV Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz  Regulamin  i  uszczegółowiony Program znajduje się na stronie:

http://www.tworczeiaktywne.pl/images/owiuhm/2018_2019/informator_owiuh_m_2018_2019.pdf

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 10 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie.

Dorota Ziembińska-Maj
Helena Lewandowska

Skip to content