Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2021

Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dnia 31 marca 2021 r.

Klasa 4ae, 4 beh
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12stycznia 2021 rok 10.00 105,201,204
Część praktyczna
Dzień godz. sale
18 stycznia 2021 rok 9.00 201,203,204

 

 

 

 

Klasa 4 beh
Technik handlowiec- kwalifikacja AU.25
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 10.00 206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
14 stycznia 2021 rok 9.00 202

 

 

 

 

Klasa 4ch
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.13
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 10.00 301,302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 13.00 115

 

Klasa 4 dt
Technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.15
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 12.00 115
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 13.00 115

 

Klasa 4 el, 4fl, 4 gls
Technik logistyk – kwalifikacja AU.32
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 12.00 105,201,204,206,301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 13.00 32

 

Klasa 4gls
Technik spedytor  – kwalifikacja AU.31
Część pisemna – wersja elektroniczna i papierowa
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 8.00 204
10.00 213
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 9.00 115
9.00 213

 

Klasa 3 dt oraz kolejne podejście klasa 4 dt (2 osoby)
Technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.14
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 8.00 105,201
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 9.00 32

 

 

 

 

Klasa 3 ae, 3 be  – kolejne podejście
Technik ekonomista- kwalifikacja AU.35
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
12 stycznia 2021 rok 8.00 206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
14 stycznia 2021 rok 9.00 201,203

 

 

 

 

Klasa 3 ch -kolejne podejście (1 osoba)
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.12
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 9.00 32

 

 

 

Klasa 3 f , 3 el, 3 hlh-kolejne podejście
Technik logistyk – kwalifikacja AU.22
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 9.00 115

 

 

 

Absolwenci  – poprawa
Technik spedytor – kwalifikacja A.29
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 13.00 213

 

Absolwenci  – poprawa
Technik logistyk – kwalifikacja A.30
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 16.00 115

 

Absolwenci  – poprawa
Technik logistyk – kwalifikacja A.31
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 9.00 31

 

Absolwenci  – poprawa
Technik hotelarstwa – kwalifikacja T.12
Część praktyczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2021 rok 13.00 31

 

R.Hołysz