Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji letniej

Egzamin zawodowy – harmonogram
sesja czerwiec – lipiec 2018

Dzień Egzamin zawodowy Godzina klasy
19 czerwca 2018 Część pisemna 8.00, 10.00,

12.00, 14.00

2 ae, 2 be, 2 el, 2 fl, 2 ch, 3 fl, 3 gl, 3 ces, absolwenci,  kolejne podejście do egzaminu z kwalifikacji: A.32, A.36., A.48. A.49., T.12.T.13., T.14.
26 czerwca 2018 Część praktyczna 9.00, 13.00, 16.00 2 ch, 2 el, 2 fl, 3 fl, 3 gl, 3 ces, absolwenci,  kolejne podejście do egzaminu
z kwalifikacji: A.31., A.32., A.36., A.49., T.11., T.12., T.14.
27 czerwca 2018 Część praktyczna 9.00 2 ae, 2 be, absolwenci,  kolejne podejście do egzaminu
z kwalifikacji A.35.
29 czerwca 2018 Część praktyczna 9.00 KKZ

 Szczegółowy harmonogram przebiegu egzaminów zawodowych oraz komunikat dyrektor CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu zawodowego jest zamieszczony w holu szkoły.

Renata Hołysz