Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Klasa 2 ae, 2 be
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.35
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 8.00 105 114 wejście główne
201,204,206 208 wejście przy barze
301 300 wejście od placu apelowego przy sali 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
25 czerwca 2020 rok 9.00 105 114 wejście główne
201,204,206 208 wejście przy barze
301 300 wejście główne

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Klasa 2 el, 2 fl, 2 hlh /technik logistyk/
Technik logistyk – kwalifikacja AU.22.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 10.00 105 114 wejście główne
201,204,206 208 wejście przy barze
301,302 300 wejście od placu apelowego przy sali 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 9.00 32 /duża sala gimnastyczna/ – 55 zdających

 

28 wejście od placu apelowego przy sali 34
31 /mała sala gimnastyczna/ – 20 zdających

 

02 wejście główne

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Klasa 2 ch
Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.12
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 8.00 301 300 wejście od placu apelowego przy sali 34
302 300 wejście od placu apelowego przy sali 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 9.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Klasa 3 beh– tylko technik handlowiec
Technik handlowiec – kwalifikacja AU.20
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 10.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne
Część praktyczna    
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
29 czerwca 2020 rok 8.00

12.00

16.00

107 – zamiana 202 208 wejście główne
30 czerwca 2020 rok 8.00 107 – zamiana 202 208 wejście główne

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Klasa 2 dt – kolejne podejście
Technik obsługi turystycznej- kwalifikacja TG.14
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 10.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 9.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Absolwenci – kolejne podejście
Technik logistyk – kwalifikacja A.31.
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 9.00 31 – zamiana na 213 208 wejście przy barze

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Absolwenci – kolejne podejście
Technik spedytor  – kwalifikacja A.29.
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 13.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne
Absolwenci – kolejne podejście
Technik logistyk – kwalifikacja A.32.
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 13.00 115 /świetlica/ 114 wejście główne
Absolwenci – kolejne podejście
Technik hotelarstwa – kwalifikacja T.12.
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 13.00 31 114 wejście główne

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

Absolwenci – kolejne podejście
Technik logistyk – kwalifikacja A.30.
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
22 czerwca 2020 rok 16.00 115 114 wejście główne
Absolwenci – kolejne podejście
Technik ekonomista – kwalifikacja A.36.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 12.00 201 208 wejście bar

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec – lipiec 2020
Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie –31 sierpnia br.

KKZ
Technik rachunkowości – kwalifikacja A.65.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
23 czerwca 2020 rok 12.00 105 114 wejście główne
Część praktyczna
Dzień godz. sale szatnia – nr sali wejście do szkoły
29 czerwca 2020 rok 9.00 201 208 wejście główne