Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Lato 2023 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Lato 2023 r.

Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2023 r. br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać dnia 8.09. 2023 r. br.

W harmonogramie podane są godziny rozpoczęcia egzaminu, zdający zgłaszają się co najmniej godzinę wcześniej przed wskazaną godziną  rozpoczęcia egzaminu.

 Formuła 2017

Kolejne podejście – absolwenci

Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36

Część praktyczna

Dzień

Godz.

Sale

16 czerwca 2023 rok 8.0 201

 

 

Kolejne podejście – absolwenci

Technik handlowiec – kwalifikacja AU.25

Część pisemna – wersja papierowa

Dzień

Godz.

Sale

02 czerwiec 2023 rok

12.00

115

Część praktyczna

Dzień

Godz.

Sale

12 czerwiec 2023 rok

8.00

201

 

R. Hołysz