Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Lato 2024

Harmonogram egzaminu zawodowy
sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.
Formuła 2019

                                                           Klasa 3ae
                          Technik ekonomista – kwalifikacja EKA.04
                            Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
04 czerwca 2024 r. 9.00 105,106,201
Część praktyczna
Dzień godz. sale
12 czerwca 2024 r. 8.00 201,203,204

 

Termin dodatkowy

27-28.06.2024 r.

Część pisemna

27.06.2024 r.

Część praktyczna Model „d” 28.06.2024 r.
Model „w”, „wk”, dk” 28.06.2024 r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu zawodowego w sesji głównej.

Harmonogram egzaminu zawodowy
sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. ora z odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.
Formuła 2019

Klasa 3 bh

Technik handlowiec – kwalifikacja HAN.01

Część pisemna – wersja elektroniczna

Dzień godz. sale
04 czerwca 2024 r. 11.00 201,203

Część praktyczna

Dzień godz. sale
11 czerwca 2024 r. 8.00 202
11 czerwca 2024 r. 12.30 202
11 czerwca 2024 r. 17.00 202
12 czerwca 2024 r. 8.00 202
12 czerwca 2024 r. 12.30 202
12 czerwca 2024 r. 17.00 202
13 czerwca 2024 r. 8.00 202
13 czerwca 2024 r. 12.30 202
13 czerwca 2024 r. 17.00 202

 

Termin dodatkowy

27-28.06.2024 r.

Część pisemna 27.06.2024 r.
Część praktyczna Model „d” 28.06.2024 r.
Model „w”, „wk”,dk” 28.06.2024 r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu zawodowego w sesji głównej.

Harmonogram egzaminu zawodowy
sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.
Formuła 2019

                                                          Klasa 3 el, 3 fl
                                Technik logistyk – kwalifikacja SPL.01
                                    Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
04  czerwca 2024 r. 9.00 203,204,206,301,302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
03 czerwca 2024 r. 9.00 32

 

 

Termin dodatkowy

27-28.06.2024 r.

Część pisemna 27.06.2024 r.
Część praktyczna Model „d” 28.06.2024 r.
Model „w”, „wk”,dk” 28.06.2024 r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu zawodowego w sesji głównej.

Harmonogram egzaminu zawodowy

sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.

Formuła 2019

Klasa 3 hr

Technik ekonomista – kwalifikacja EKA.05

Część pisemna – wersja elektroniczna

Dzień godz. sale
04 czerwca 2024 r. 11.00 105,106
Część praktyczna
Dzień godz. sale
17 czerwca 2024 r. 8.00 203,204

 

Termin dodatkowy

27-28.06.2024 r.

Część pisemna 27.06.2024 r.
Część praktyczna Model „d” 28.06.2024 r.
Model „w”, „wk”, dk” 28.06.2024 r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu zawodowego w sesji głównej.

Harmonogram egzaminu zawodowy
sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.

Formuła 2019

KKZ

Technik rachunkowości- kwalifikacja EKA.07

Część pisemna – wersja elektroniczna

Dzień godz. sale
04 czerwca 2024 r. 11.00 204
Część praktyczna
Dzień godz. sale
17 czerwca 2024 r. 8.00 201

 

Termin dodatkowy

27-28.06.2024 r.

Część pisemna 27.06.2024 r.
Część praktyczna Model „d” 28.06.2024 r.
Model „w”, „wk”, dk” 28.06.2024 r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu zawodowego w sesji głównej.

Harmonogram egzaminu zawodowy
sesja Lato 2024 r.

Wyniki z egzaminu 30.08. 2024 br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 9.09. 2024 r.

Formuła 2019

Absolwenci

Technik ekonomista – kwalifikacja EKA.05

Część praktyczna

Dzień godz. sale
17 czerwca 2024 r. 8.00 203

 

Absolwenci

Technik  logistyk – kwalifikacja SPL.04
Część praktyczna
Dzień godz. sale
03 czerwca 2024 r. 13.00 213

 

Absolwenci

Technik organizacji turystyki  – kwalifikacja HGT.08
Część praktyczna
Dzień godz. sale
03 czerwca 2024 r. 13.00 212

 

Kolejne podejście

Technik  hotelarstwa  – kwalifikacja HGT.03

Część praktyczna

Dzień godz. sale
03 czerwca 2024 r. 9.00 213

 

Kolejne podejście

Technik organizacji turystyki – kwalifikacja HGT.07

Część praktyczna

Dzień

godz.

sale

03 czerwca 2024 r. 9.00 212