Godziny pracy biblioteki podczas ferii

17.01.2022 (poniedziałek) – 10:00-12:00

18 .01.2022 (wtorek) – 10:00-12:00

Zapraszamy