Erasmus + „Migration in the EU – enrichment and/or threat?”


Erasmus +
Migration in the EU – enrichment and/or threat?”

Wystawa 😀Paderborn

Jak młodzi ludzie chcą żyć w UE w przyszłości?

Przez ostatnie kilka dni mieliśmy okazję po raz kolejny spotkać się ze znajomymi z Niemiec, Włoch i Hiszpanii na projekcie Erasmus+ – niestety już po raz ostatni.

Pierwszego dnia projektu odwiedziliśmy szkołę Berufskolleg Schloss Neuhaus, po której zostaliśmy oprowadzeni przez wicedyrektora Norberta Damke.

Po zwiedzaniu szkoły wszystkie grupy zaprezentowały ich wnioski i opinie na temat migracji w Europie. Tego dnia zaczęliśmy również wspólny projekt – obraz Europy. Po przygotowaniach udaliśmy się na zwiedzania miasta Paderborn.

Drugiego dnia projektu kontynuowaliśmy pracę nad naszym obrazem. Nie zabrakło przy tym problemów, ale dzięki wsparciu nauczycieli oraz  artysty Hyazinth Pakulla daliśmy radę je przezwyciężyć. Wieczorem udaliśmy się na kręgle gdzie mieliśmy okazję pogłębiać nasze więzi i znajomości z rówieśnikami.

Trzeciego dnia przygotowywaliśmy  wystawę w muzeum w Wewelsburgu – ukoronowanie naszej 3 letniej pracy !!! .Zawiesiliśmy wcześniej przygotowane materiały: “flagi “oraz stworzony przez nasz wszystkich obraz . Następnie zostaliśmy oprowadzeni po muzeum poznając  historię tego miejsca.

Czwarty dzień projektu był dniem otwarcia wystawy  projektowej z udziałem przedstawicieli muzeum 👍kuratora wystawy  Reinharda Fromme oraz władz regionalnych  Christopha Ruethera Przemówienie wygłosił również dyrektor szkoły Matthias Groß, ale także przedstawiciele poszczególnych grup uczniów. Zostały wtedy też wręczone certyfikaty dla wszystkich uczestników mobilności. W trakcie wystawy każdy z obecnych miał okazję zapoznać się z wynikami naszej pracy nt. migracji w Europie.

W piąty i ostatni dzień projektu udaliśmy się na zwiedzanie regionu Zagłębia Ruhry (Oberhausen, Duisburg), gdzie między innymi zwiedziliśmy wystawę “ Kruchy raj”.  Pod koniec dnia odbyła się kolacja pożegnalna, na której mieliśmy okazję pożegnać się z pozostałymi uczestnikami projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Galeria zdjęć