Egzaminy zawodowe

KOMUNIKAT

w sprawie terminów egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców i uczniów z klas: 3 aep, 3 bsp,3 chp, 3 dtp, 3 elp, 3 flp, 3 bs, 3 dt oraz
z klas: 3 ae, 3 el, 3 fl, 3 ch,  z których uczniowie kolejny raz  zdają egzamin zawodowy z powodu nie uzyskania wymaganego progu punktowego.

Dyrektor CKZiU nr 3 „Ekonomik” w zielonej Górze informuje uczniów i ich rodziców, że  w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się obowiązkowy egzamin zawodowy z kwalifikacji dla uczniów, którzy kształcą się w niżej wymienionych zawodach.

sesja zima 2022

klasa kwalifikacja zawód termin
3 chp HGT.03 Technik hotelarstwa Termin główny

10-23.01.2022 r.

3 dt HGT.07 Technik organizacji turystyki
Kolejne podejście
3 ae EKA.04 Technik ekonomista
3 ch HGT.03 Technik hotelarstwa
3 el, 3 fl SPL.01 Technik logistyk
wszystkie zawody – warunek: uczeń   z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym – obowiązuje procedura składania wniosków do dyrektora OKE Poznań Termin dodatkowy

01-02.02.2022 r.

sesja lato 2022

klasa kwalifikacja zawód termin
3 bsp, 3 bs HAN.01 Technik handlowiec Termin główny

1-19.06.2022 r.

3 dtp HGT.07 Technik organizacji turystyki
3 aep EKA.04 Technik ekonomista
3 elp, 3 flp SPL.01 Technik logistyk
wszystkie zawody – warunek:  uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym – obowiązuje procedura składania wniosków do dyrektora OKE Poznań Termin dodatkowy

22-29.06.2022 r.

R.Hołysz