Dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36 i A.35

Technik ekonomista

Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości odbędą się dnia 14, 15 i 16 stycznia br. o godzinie 9.00 oraz z kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – sala 201, 14 i 15 stycznia br.

Sala Nauczyciel prowadzący
105 Katarzyna Poniedziałek
201 Wiesława Pominkiewicz
204 Dorota Ziembińska-Maj