Dni Zawodoznawcze 2018

W ostatnim tygodniu kwietnia, w ramach promocji szkolnictwa zawodowego, w zielonogórskich szkołach z oddziałami gimnazjalnymi odbyły się Dni Zawodoznawcze zorganizowane przez Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego. Impreza miała na celu zapoznanie uczniów ostatnich klas z kierunkami kształcenia miejscowych szkół technicznych i branżowych. Każda z placówek starała się w jak najciekawszy sposób przedstawić własną ofertę a tym samym zachęcić uczniów do nauki w swoich progach. Gimnazjaliści chętnie podchodzili do stoisk i zadawali pytania dotyczące na przykład praktyk, egzaminów z kwalifikacji, dodatkowych kursów czy zasad naboru.

Obserwując coraz większe zainteresowanie szkołami technicznymi można przypuszczać, że młodzież planując przyszłość zawodową bierze pod uwagę nie tylko swoje predyspozycje,  ale także zapotrzebowanie rynku pracy, co bardzo cieszy!

ZDJĘCIA >>> ALBUM

Marta Macała

Skip to content