Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze poświęcony Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Autorzy dokumentu pokazują w nim, z jakich form pomocy mogą skorzystać osoby młode, aby znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie.
Ponadto biuletyn zawiera ciekawe projekty, efekty realizacji Programu i plany WUP na 2020.

Power dla Młodych. Biuletyn WUP do pobrania