Aneks do kalendarza organizacji roku szkolnego 2020/2021

STYCZEŃ

Ferie zimowe 4.01-15.01
Wystawienie ocen śródrocznych (do godz.1500) – klasy 1, 2, 3 13.01 27.01
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 14.01 28.01
Praktyka zawodowa – klasy: 4ae, 4beh, 4fl, 3dt, 3fl, 2ch 18.01 -12.02

LUTY

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Praktyka zawodowa

klasy: 3ae, 3be, 3gs, 2el, 4ch, 4dt /weekendy 10 dni/

15.02-12.03
Ferie zimowe 15.02-26.02

MARZEC

Rada Pedagogiczna dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Praktyka zawodowa – klasy: 3 ae, 3 be, 3 gs, 2 el

2ae, 2dt, 2bs, 2fl, 2ch

01.03-26.03

15.03-09.04

KWIECIEŃ

Praktyka zawodowa – klasy: 2ae, 2dt, 2bs, 2fl 12.04-07.05
Praktyka zawodowa –3el, 3hlh 12.04.-07.05

KWIECIEŃ (klasa 3 dt)

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji 15.04
Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.1500) 29.04
Zebrania z rodzicami obowiązkowe 29.04
Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 1530 17.06

MAJ (klasa 3 dt)

Praktyka zawodowa – klasa 3dt 04.05-25.06
Skip to content