Zapraszamy do udziału w konsultacjach psychologicznych -spotkaniach indywidualnych o charakterze szkoleniowym, konsultacyjnym oraz interwencyjnym  w sytuacjach pojawiających się zagrożeń, problemów (agresja, przemoc, uzależnienia i inne problemy wychowawcze).

Konsultacje mogą mieć charakter psychoedukacyjny  w zakresie problematyki zachowań ryzykownych (eksperymentowanie, zażywanie ryzykowne i szkodliwe), związanych z sięganiem po  substancje psychoaktywne (alkohol, substancje odurzające, narkotyczne oraz Nowe Substancje Psychoaktywne).

Dotyczyć mogą także kształtowania kompetencji  w zakresie szacowania ryzyka uzależnień oraz ryzyka występowania przemocy (relacje ofiara – sprawca).

W zależności od potrzeb zostanie przedstawiona oferta przygotowana przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej).

Konsultacje prowadzone będą cyklicznie przez psychologa policyjnego Panią Wiolettę Sokołowską. Pierwszy termin wyznaczony jest na 11.03.2021r. (czwartek) w godzinach od 14.00 do 17.00, w sali 304a (gabinet pedagogów).

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach.

Pedagodzy szkolni
Agnieszka Czajka
Anna Przemyślańska