„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”

Są chwile, które przemawiają do nas szczególnym smutkiem…

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej wychowanki – Karoliny Lachowicz  –  uczennicy klasy I technika ekonomisty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”  w Zielonej Górze.

W takim momencie trudno znaleźć słowa, które wyraziłyby ból i rozpacz po stracie tak młodej osoby, stojącej przecież dopiero na początku swojej drogi życiowej…

„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”.

Pogrzeb Karoliny Lachowicz odbędzie się dnia 25 maja 2019 r. o  godz. 15 00 na cmentarzu w Kożuchowie.

Z wyrazami żalu

Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców  i Dyrekcja Ekonomika