Kierunek… Niepodległość

W środę 24.10 2018 roku zorganizowaliśmy  w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego konferencję Kierunek… Niepodległość. Udział w niej wzięła młodzież z zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych  (około 250 osób) oraz Pionierzy ze Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry. Uczestnicy  z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu  Zielonogórskiego: dr hab. Bogumiły Burdy, dr hab. Tomasza Nodzyńskiego,  dr Ireneusza Wojewódzkiego. Tematyka związana była z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po przerwie i poczęstunku uczniowie wysłuchali wystąpień: mgr Anny Ruty Suwały na  temat stosunku Polaków do przeszłości, świąt narodowych i patriotyzmu, mgr Mateusza Szymańskiego, który zainteresował uczniów  opowieścią o roli i znaczeniu rekonstrukcji historycznych w szerzeniu wiedzy historycznej oraz  ucznia CKZ iU Ekonomik Huberta Majchrzaka, który przedstawił wyniki organizowanego wcześniej plebiscytu na 100 wydarzeń na stulecie niepodległości.

Obecnością na konferencji zaszczycili nas: Pani Małgorzata Łukiewska reprezentująca Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Lidia Gryko z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Pani Katarzyna Pernal- Wyderkiewicz Lubuska Wicekurator Oświaty.

Konferencja została wpisana w kalendarium obchodów 11 listopada w ramach ogólnopolskiego programu Niepodległa, a patronat nad nią objął Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Dziękujemy bardzo szkołom ponadgimnazjalnym, które odpowiedziały na nasze zaproszenie.

To nie koniec działań CKZIU Ekonomik …już w połowie listopada proponujemy udział w akcji ogólnopolskiej w ramach programu Niepodległa: Przelej krew dla niepodległej i w czasie  szkolnej akcji krwiodawstwa spróbujemy pobić w szkole symboliczny rekord 19,18 litra oddanej krwi.

Fotorelacja