Zaproszenie do współpracy w ramach programu oddziaływań terapeutycznych

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze przy ul. Jeleniej 1 A  zaprasza do współpracy w ramach Programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Osoby potrzebujące pomocy w/w zakresie mogą zgłaszać  się pod nr tel. 68 453 2000 w celu rejestracji na wizytę u specjalisty. Nie jest wymagane skierowanie, a świadczenia udzielane są bezpłatnie.